Er jeres altaner sikre?

Det estimeres at der i Danmark findes op
mod 50.000 altaner med udliggerjern

En rapport fra Teknologisk institut i 2021, estimerer at der i Danmark findes helt op til 50.000 altaner med udliggerjern. Denne type altan har de bærende stålprofiler skjult i konstruktionen, og dermed er en eventuel gennemtæring også skjult.

Ingen tilsynsordning

I dag findes der ikke en tilsynsordning med altanerne. Det er op til hver enkel ejer- eller boligforening, om de vil udføre kontrol og vedligehold på deres altaner. En stor del af altanerne er allerede under udskiftning, eller planlagt udskiftning, da man simpelthen har konstateret gennemtæring på altanerne. Ved at udføre løbende vedligehold og kontrol af disse altaner med udliggerjern, kan man forebygge og udskifte enkelte altaner løbende, frem for først at udskifte dem når uheldet er ude.

Faresignaler

Faresignalet ved altaner med udliggerjern, også kaldet udkragede altaner, er især når man ser revner i belægningen, både over- og underside, og begyndende udtrækninger og udposninger i belægningen. Det er vigtigt at der løbende holdes øje med forandringer i betondækket, og at man hvis man er det mindste i tvivl, tager fat i fagfolk med viden om altaner og altandæk for at få den endelige dom over altanerne.

Altankontrol

Kontrol af altanerne kan foregå ved at tjekke altanernes tilstand ved at gå hver enkel altan efter, og hvis standen er dårlig, kan måleudstyr være med til at træffe dommen over altanen. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udtage prøver af betonen for at få det laboratorietestet. Denne test kan være med til at afsløre om der foregår nedbrydning bag murværket.

I Alumentdk anbefaler vi ejer- og boligforeninger at få lavet kontrol af deres altaner løbende, for at komme gennemtæringer og farlige altaner i forkøbet. Vores fagfolk kommer ud og gennemgår altanerne sammen med jer, og giver deres vurdering af hvorvidt altanerne kan renoveres eller står for en udskiftning.

Hvad er en altan med udliggerjern?

Det mest kendetegnene er at de bærende stålprofiler er skjult i konstruktionen, altså inde i betonen.

Hvornår er denne type altaner opført?

Altaner med udliggerjern er udbredt på bygninger fra ca. 1900 og frem til 1960’erne

Hvad er ulempen ved en altan med udliggerjern?

Stålkontruktionen kan være udsat for skjult gennemtæring.

Hvor mange af denne type altaner findes der i Danmark?

Ifølge en rapport fra Teknologisk Institut, fra 2021, estimeres det at der findes ca. 50.000 altaner med udliggerjern i Danmark.

Kan jeg selv gøre noget for at kontrollere min altan?

Kontrol og vurdering af tilstanden på din altan bør altid foretages af fagfolk.