Altankontrol

Er jeres altaner slidte og triste? Frygter I for sikkerheden, når I går ud på altanen? Så tag fat i Alumentdk for en altankontrol. Vi kommer ud til jer og undersøger, om der er brug for bedre vedligeholdelse, reparation eller direkte udskiftning af altanerne.

I altankontrollen efterser vi de bærende konstruktionselementer for tydelige svækkelser og tegn på nedbrydning. Det gælder både understøtning af altanen, indmuring, ophæng og værn. Vi efterser også jeres altanbunde i stål eller beton for synlige svækkelser og tegn på nedbrydning.

Altanafskærmninger i aluminium, stål, træ og glas bliver studeret for synlige tegn på nedbrydning og funktionsduelighed. Det samme gør sig gældende for adgangsdøre til altanerne.

Vi foretager altankontrollen visuelt og giver vores vurdering af den tekniske tilstand, vedligeholdelsesstand og restlevetid. Hvis der er tale om et stort antal altaner, kan vi analysere et repræsentativt antal altaner.

Dokumentation

Når undersøgelsen er foretaget, sender vi en tjekliste til jer sammen med fotos af de undersøgte altaner. Vi giver også en samlet anbefaling for vedligeholdelse eller eventuelt udskiftning af altaner.

Hvis vi finder alvorlige svækkelser i de bærende konstruktionselementer eller altanbunde, kan det være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser med en rådgivende ingeniør.

Altankontrollen udføres af vores altaneksperter, som har mange års erfaring med vurdering af altaner, og kan give dig kompetent rådgivning om de arbejder, der eventuelt skal udføres på altanerne.

Pris for altankontrol

Opstart og dokumentation faktureres til fast beløb på 3.600,00 kr. inkl. moms.

Hertil kommer tillæg for undersøgelser af mere end 5 altaner med 300,00 kr. pr. stk., inkl. moms.

Ved større opgaver gives specifikt tilbud.

Hvis I beslutter jer for en udskiftning af altanerne på baggrund af altankontrollen og vælger Alumentdk som leverandør, vil fakturaen for altankontrollen blive modregnet i regningen for de nye altaner.