Altaner til ethvert byggeprojekt

Skaber bedre liv og flere muligheder.

Vi hos Alumentdk specialiserer os i at udvide etagebyggerier med skræddersyede og altaner. Vi tilbyder løsninger, der passer til alle typer byggerier og arbejder tæt sammen med vores kunder for at skabe den perfekte altanløsning.

Vi rådgiver i alle faser af byggeriet, lige fra planlægning og præsentation til byggeansøgning og montering af altaner. Med et team af erfarne medarbejdere inden for glas- og aluminiumsbranchen, er vi vant til at tænke i kreative og fleksible løsninger med altaner og facader.

Vi tilbyder også partnering, hvor vi samarbejder med forskellige aktører i byggeprocessen for at sikre, at alle aspekter af projektet er belyst.

Gå direkte til: 

KOM TRYGT OG NEMT GENNEM HELE PROCESSEN

Her kan vi hjælpe dig eller jer sikkert gennem hele processen. Enten vi skal stå for hele altanprojektet som totalleverandør. Eller er underleverandør af altanerne i forbindelse med en større facaderenovering.

Typisk foregår det sådan her:

  1. Vi tager et indledende møde med arkitekten og beboerne, hvor vi drøfter alle aspekter af projektet indgående med de forskellige parter og forener beboernes ønsker med arkitektens visioner.
  2. Vi kigger også på de mere tekniske aspekter, som facadens konstruktion og holdbarhed, energirammen og eventuelle krav til miljøvaredeklarationen (EPD).
  3. Baseret på dette kommer vi med et oplæg og et tilbud på projektet, som skaber en æstetisk og funktionel løsning, der løfter facaden og favner alles ønsker. Og selvfølgelig holder budgettet.

Alt efter vores rolle i den videre proces tager vi derefter hånd om alt, hvad der har med altanprojektet at gøre. For der må aldrig opstå tvivl om, hvem der gør hvad. Det skaber konflikt og forsinker projektet.

Derfor står vi gerne for alt det nødvendige arbejde med at flytte eventuelle radiatorer, etablere udgang til altanen og selvfølgelig selve det praktiske arbejde med fundering, opsætning og færdiggørelse af selve altanen.

Planlægning/Forarbejde

Altaner til et etagebyggeri kan virke som et stort, uoverskueligt og langvarigt projekt at gå i gang med, uanset om du er ejer eller udlejer eller sidder med i bestyrelsen for den bolig- eller ejerforening, der er i ejendommen.

For skal altandrømmen blive til virkelighed, skal der være enighed mellem alle de involverede parter, før projektet kan sættes i gang.

 

Byggetilladelse

Der skal altid søges byggetilladelse hos kommunen til at opsætte altaner. Når vi står for hele dit altanprojekt, er det ikke noget, du skal tænke på. Det klarer vi.

Ud over at godkende selve den altankonstruktion, som vi sender tegninger ind på, skal altanen også overholde de regler, der er defineret i bygningsreglementet. Det drejer sig bl.a. om:

  • Altanen må ikke give indkigsgener hos hverken naboer eller eventuelt anden bebyggelse på egen grund.

  • Rækværk og gelænder på altanen skal minimum være 1 m højt.

  • Der må ikke være åbninger i rækværket på over 89 mm, så børn kan komme i klemme i åbningen.

  • Anvendes der glas til rækværk eller inddækning, skal det være af såkaldt personsikkerhedsglas.

  • Altanen skal være placeret, så der minimum er 2,5 m til nærmeste skel eller vej.

  • I parcelhusområder må altanens højeste punkt ikke være højere end 1,4 m + afstanden til nærmeste skel eller vej.

Før vi indsender ansøgningen om byggetilladelse, har vi naturligvis sørget for, at dit altanprojekt overholder alle disse krav.

Derudover vurderer kommunen også, om altanen rent arkitektonisk passer til bygningen. Det er i nogen grad baseret på et personligt skøn hos den medarbejder hos kommunen, som håndterer din ansøgning. Derfor kan der i sjældne tilfælde komme uforudsete ændringer til altanprojektet, for at du kan få din byggetilladelse.

Hvor hurtigt vi kan indhente byggetilladelsen afhænger af sagsbehandlingstiden for byggesager i din kommune. Den kan ofte ses på kommunens hjemmeside.

Kommune og regler

Opsætningen af altaner er underlagt nøje regler for at sikre et harmonisk og sikkert bymiljø. Disse retningslinjer er afgørende for at bevare byens æstetiske appel samtidig med at adressere sikkerhedsanliggender og overholde lokale byggestandarder.

Altaner er populære tilføjelser til boliger, der tilbyder beboerne et privat udendørs tilflugtssted for at nyde omgivelserne. Før man går i gang med installationen af en altan, er det afgørende at være godt bekendt med reglerne, der styrer sådanne initiativer.

Ét nøgleaspekt af reglerne er nødvendigheden af at opnå de rette tilladelser, inden man påbegynder konstruktionen. Dette indebærer indsendelse af detaljerede planer, der beskriver den foreslåede altan, herunder dimensioner, materialer og design. Overholdelse af disse regler sikrer, at den nye tilføjelse komplementerer bygningens arkitektoniske stil og det omgivende område.

Dimensionerne på altanen er underlagt specifikke kriterier. Disse retningslinjer hjælper med at opretholde en ensartet udseende på tværs af bygninger og sikre, at altanen ikke påvirker strukturens visuelle integritet negativt. Derudover tages der hensyn til krav om tilbagetrækning fra ejendomslinjer og nærliggende strukturer for at forhindre overfyldning og bevare privatlivets fred.

Materialer, der anvendes i altankonstruktionen, skal opfylde visse standarder for at sikre holdbarhed og æstetisk samhørighed med den eksisterende bygning. Dette er afgørende for at skabe en problemfri integration af den nye struktur.

Sikkerhed er en afgørende bekymring ved opsætningen af ​​altaner, og reglerne afspejler denne prioritet. Balustre og rækværk skal opfylde specifikke højde- og designkrav for at forhindre ulykker og sikre beboernes velbefindende.

Lokale hensyn kan variere, og det er vigtigt at sætte sig ind i de gældende retningslinjer for den påtænkte placering af altanen.

Afslutningsvis er reglerne for opsætning af altaner omfattende og sigter mod at fremme et visuelt tiltalende, sikkert og sammenhængende bymiljø. Ved at følge disse retningslinjer kan beboerne forbedre deres boliger med altaner, der ikke kun giver et tilflugtssted, men også positivt bidrager til arkitekturen og det visuelle landskab.

Montering af altaner

Der er forskellige fastgørelsesmetoder af altaner. Hvilken metode der skal anvendes, vurderes ud fra altantypen og bygningens stand og byggemetode. Altanerne kan for eksempel monteres på søjler, med udliggerjern eller med forankring i bjælkelaget. Hvilken metode der skal anvendes baseres også på om det er nybyggeri, tilføjelse af altaner på eksisterende byggeri eller renovering af eksisterende altaner. Der foretages ingeniørberegninger for at sikre at bygning og valgte fastgørelsesmetode, overholder gældende bygningsreglement.

Når monteringen af altanerne begynder, kan det kræve at der fjernes mursten og eksisterende facade for at kunne fastgøre korrekt i underlaget. Ofte vælger man at udvide med nye vinduer eller terrassedøre, når man alligevel er i gang med facaden. Alumentdk kan være behjælpelig med denne del også. 

Altanen monteres, og tjekkes igennem efter forskrifterne. Efter monteringen sørger vi for oprydning, så dit første besøg på altanen bliver en ren nydelse.

Typer af altaner

Stålaltan

Hos Alumentdk tilbyder vi komplette løsninger med altaner i stål. Fra det indledende forarbejde, hvor vi tager hensyn til kundens ønsker og behov, til indhentning af byggetilladelse og selve produktionen af stålaltanen. Når altanprojektet er godkendt af kommunen, starter vi produktionen og sørger for en detaljeret plan for opsætningen.

Fransk Altan

Franske altaner hos Alumentdk giver boligejere muligheden for at åbne døren helt op og lade den friske luft strømme ind i rummet. Disse altaner er kendetegnet ved store vinduespartier, der inviterer masser af lys ind i boligen

Spansk Altan

Selvom den spanske altan er lille, tilbyder den mange fordele. Den er økonomisk overkommelig, ofte tilladt i strenge kommuner på grund af dens beskedne størrelse, og kommer med en lille altanbund, i modsætning til den franske altan. Desuden kan designet tilpasses individuelle præferencer, og den tilbyder en række muligheder for personlig og kreativ indretning. En spansk altan er ikke kun æstetisk tiltalende, men også funktionel, da den forbedrer indeklimaet ved at tillade mere frisk luft ind i boligen.

Tagaltan

Tagaltaner er en unik måde at udvide dit hjem på ved at tilføje et udendørs rum på taget. Hos Alumentdk tilbyder vi forskellige typer af tagaltaner. Nogle strækker sig ud over tagets kant, hvilket giver et frit udsyn til himlen og omgivelserne omkring din bolig. Andre er tilbagetrukne, som skaber et ekstra rum, der næsten føles som en forlængelse af din bolig, med høje sider, der følger tagets bue.

Kvistaltan

En kvistaltan er en unik løsning, hvor din kvist omdannes til en altandør, hvilket giver dig mulighed for at udnytte din kvist på en helt ny måde. Hos Alumentdk specialiserer vi os i at skræddersy kvistaltaner, der passer til dine ønsker og din boligs specifikationer. Vi tilbyder en bred vifte af materialer og rækværk, så du kan få præcis den kvistaltan, du drømmer om.

Pris

Prisen for en stålaltan afhænger, som nævnt, af flere faktorer. Det er for eksempel altanens størrelse og design, placering og tilgængelighed som påvirker en altan pris. Bor du for eksempel i en ejerforening, så kan der være en besparelse at hente, hvis i går flere sammen om at bestille altaner.

På en etageejendom vil du kunne forvente at prisen for en stålaltan koster fra 149.000 kr. Inkl. Moms, montering og etablering af terrassedør. Denne pris er betinget af en bestilling på minimum 5 stålaltaner.

Tilbehør

skoleparken foldeglas altanafskaermning solafskaermning alumentdk

Solafskærmning

Det er skønt med sol, men nogle gange er der brug for lidt ekstra skygge. Det kan være på altanen en solrig dag eller inde på kontoret, hvor store vinduespartier kan give ulideligt høje temperaturer indenfor.

DVB Kollektivhuset København har fået renoveret altanerne og monteret ny glasinddækning & klimaskærm

Inddækning

En altaninddækning forlænger udesæsonen, og giver et særligt løft til din altan. Inddækningen giver læ for vinden uden at fjerne udsigten og lyset. Det kan give følelsen af en større bolig.